Rekrutacja do projektu Erasmus+

logo

W terminie od 15.06.2016 do 28.06.2016 r. odbędzie się rekrutacja
do projektu Erasmus +, Akcja KA1 - Mobilność Kadry Szkolnej „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, wg opublikowanego regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o składanie niezbędnych kompletów dokumentów (do pobrania ze strony www.zsp1.edu.pl, zakładka Erasmus +) w sekretariacie szkoły

do dnia 28 czerwca 2016 do godz. 15.00.

Informacje o regulaminie rekrutacji i niezbędne druki oraz formularze do udziału w projekcie zostały przesłane na adresy poczty elektronicznej nauczycieli, regulamin również jest dostępny w pokojach nauczycielskich do czasu zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu Jacka Matyszewskiego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl