Finał Tygodnia Antoniańskiego w Tomaszowie Mazowieckim

foto

 

W sobotę 18 czerwca 2016 r., na zakończenie Tygodnia Antoniańskiego, w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się główne uroczystości kończące obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski w Archidiecezji Łódzkiej połączone z ogłoszeniem św. Antoniego Patronem Miasta i Powiatu Tomaszowa Mazowieckiego.

W uroczystościach tych brali czynny udział uczniowie ZSP 1 służąc pomocą przybyłym gościom i tomaszowianom. Na szczególne podziękowania za zaangażowanie i poświęcenie zasłużyli uczniowie z klasy 1Mtw: Mikołaj Sadkowski, Natalia Sęk, Angelika Śmiechowicz, Mateusz Jedliński, Bartłomiej Szczurtek, Mateusz Klimek, Dominik Szczur, Witold Rebzda, Weronika Lusek, Patryk Mrozowski, Szymon Jakubczak, Dawid Bienniek, z klasy 1Ib: Piotr Goworek, Dawid Raczkowski, Dawid Kędzierski, Cezary Kwiatkowski, Oskar Janicki, z kl. 1H: Patrycja Banaszczyk, Klaudia Pietrowska, Angelika Syta, Kinga Żerek, Justyna Pazio oraz z kl.1Met: Dawid Grałek.

Zdjęcia i tekst: Angelika Śmiechowicz

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl