Pierwszy w Polsce program stypendialno-mentoringowy dla uczennic szkół średnich — III, IV i V klasy w gamingu!

Dziewczyny w grze! to program stypendialno-mentoringowy, im. Karoliny Grochowskiej dla uczennic szkół średnich — III, IV i V klasy — będący wstępem do kariery w branży gier wideo. W jego ramach uczestniczki otrzymają wsparcie finansowe w postaci 12-miesięcznego stypendium w wysokości 1000 zł przeznaczonego na pokrycie kosztów edukacji i rozwoju, wiedzę merytoryczną oraz opiekę mentorską. Program oferuje możliwość poznania wielu praktycznych aspektów pracy w branży gier, a także szansę na zdobycie cennego doświadczenia.

Informacje dostępne na stronie: https://dziewczynywgrze.pl/

dziewczynywgrze facebook

Wspólnie na rzecz naszego miasta – w kierunku HSC

foto

W dniu 19.11.2021 dla uczniów klasy I technikum hotelarstwa i technikum elektroniczego i mechanicznego pracownicy Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska z Instytutu Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w osobach dr E. Boryczka, dr A. Rzeńca, dr J. Zasina, poprowadzili zajęcia edukacyjne z zakresu tematyki HSC (Human Smar City). Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z problematyką rozwoju współczesnych miast, nabycie przez nich umiejętności myślenia projektowego, definiowania potrzeb społeczności miejskiej, określania sposobów ich zaspokajania w duchu rozwoju zrównoważonego i inkluzywnego oraz aktywizacja na rzecz działań przyczyniających się do rozwoju miast. Zakres tematyczny spotkania i kluczowe zagadnienia zostały omówione w czterech blokach tematycznych: wykładu konwersatoryjnego, dyskusji kierowanej, pokazu multimedialnego oraz pracy zespołowej metodyką design thinking.

 001  002

003  004

005  007

008  009

Powiatowe Zawody Strzeleckie Klas Mundurowych 2021/2022

 W dniu 18.11.2021 r. w godzinach popołudniowych reprezentacja klasy 2-giej mechatronicznej wojskowej (POW) brała udział w I etapie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej klas mundurowych  powiatu tomaszowskiego. Klasę 2Mtw reprezentowały dziewczęta w osobach: Oliwia Sęk, Agata Gmaj i chłopcy: Dawid Krawczyk oraz Marcel Staniec. W trakcie strzelania towarzyszył zawodnikom wychowawca klasy p. Włodzimierz Galicki. Uczniowie ci osiągnęli wynik 332 punkty trafień na 400 możliwych. To dobry wynik, gratulacje!  II etap Powiatowych Zawodów Strzeleckich odbędzie się w marcu 2022 r. Organizatorem i opiekunem strzelań jest pan prof. Mieczysław Kwapisz.

001  002 005 006

003  004

007  008

009  010

Wycieczka do parku trampolin na warsztaty sportowe

 foto

Dnia 16 listopada 2021 r. uczniowie klas 3 Iwp, 3 MEp, 1 Ic i 3 MEt wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do parku trampolin do Łodzi. W ramach integracji po nauczaniu zdalnym wzięli oni udział w warsztatach wf i wolnym skakaniu pod okiem trenera.

Uczniowie spędzili ten czas aktywnie i bardzo przyjemnie.

001

002  003

004  005

006  008

Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy"

foto

Dnia 15 listopada 2021 r. miało miejsce rozdanie nagród zwycięzcom etapu szkolnego konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy", którego organizatorem była Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi, a który odbył się w 9 listopada 2021 r. W tym etapie wzięło udział 71 uczniów z klas Technikum nr 1.

Konkurs przeprowadzany był w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”. Jego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy zmierzyli się z pytaniami testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów BHP.  Zwycięzcami konkursu zostali Mateusz Galiński – miejsce I z klasy 3 MEp, Marcin Szulc – miejsce II z klasy 4 MEt i Paweł Dembowski – miejsce III z klasy 2 MEt.

Gratulacje zwycięzcom złożyli dyrektor szkoły pan Dariusz Kwiatkowski, wicedyrektorzy pani Jolanta Nikodemska i pani Urszula Seredyn, oraz członkowie Szkolnego Komitetu Konkursowego w składzie Iwona Poganowska, Jacek Mrozicki, Arkadiusz Świątek i Pan Włodzimierz Galicki.

Trzymamy kciuki za uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w etapie wojewódzkim, a są nimi – Mateusz Galiński z klasy 3 MEp oraz Marcin Szulc z klasy 4 MEt.

Koordynatorem konkursu jest Jacek Mrozicki.

001  002

003  004

005  006

 

Konkurs plastyczny

foto

Dnia 15 listopada 2021 r. miało miejsce rozdanie nagród zwycięzcom szkolnego etapu  Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego w ramach programu „Kultura Bezpieczeństwa”. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi. Przeprowadzony on został w październiku 2021 r. Jego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Komisja konkursowa przyznała 2 równorzędne nagrody dla Weroniki Pawłowskiej z klasy 2 Mtw i Danieli Busiak z klasy 1 H.

Gratulacje zwycięzcom złożyli dyrektor szkoły pan Dariusz Kwiatkowski, wicedyrektorzy pani Jolanta Nikodemska i pani Urszula Seredyn, wychowawcy klas pani Beata Chwalińska i pan Włodzimierz Galicki oraz członkowie Szkolnego Komitetu Konkursowego w składzie Iwona Poganowska, Jacek Mrozicki, Arkadiusz Świątek i Dariusz Piotrowski .

Koordynatorem konkursu jest Jacek Mrozicki.

001  002

003  005

006  007

 

Praktyczne szkolenie kadetów.

foto

W ramach szkolenia praktycznego kadetów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzących w skład Oddziału Przygotowania Wojskowego MON, w dniu 17 listopada br. odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy na polu walki.

Restytucja, opatrywanie ran, tamowanie krwotoków i złamań, zabezpieczenie miejsca wypadku i transport rannego z wykorzystaniem sprzętu wojskowego pochłonęły kadetów bez końca. Ta pouczająca lekcja stała się bezcenną okazją do nabycia przez uczniów klasy wojskowej umiejętności, które oby nigdy nie musiały być zastosowane w praktyce.              

Kadeci pod czujnym okiem instruktorów 7 batalionu Kawalerii Powietrznej, zapoznani zostali nie tylko z zasadami i formami udzielania pierwszej pomocy na polu walki, ale również różnicami występującymi pomiędzy udzielaniem pierwszej pomocy w czasie pokoju i na polu walki.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

001  002

003  006

Próbna Matura z Operonem

W dniach 22-24 listopada uczniowie klas czwartych przystępują do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego - na poziomie podstawowym. Odbywać się będą w budynku A. W e-dzienniku / w dniu 20.11.2021/ przesłana zostanie wiadomość, w jakich salach odbędą się egzaminy poszczególnych klas. Po egzaminie próbnym wracamy do zajęć przedmiotowych zgodnie z planem.

Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa dot. covid.

Informacje dotyczące czasu trwania danego egzaminu, koniecznych przyborów są umieszczone na tablicy ogłoszeń.

Do powyższego egzaminu  przystępują uczniowie zdrowi. Przychodzą w stroju galowym i z dowodem osobistym /oraz długopisem z czarnym wkładem/.

Życzymy zdrowia oraz wysokich wyników.

"Dzieci z Przemysłowej " - konferencja naukowa IPN

16 listopada w szkolnej auli odbyła się konferencja naukowa z udziałem dra hab. Dariusza Roguta - dyrektora Łódzkiego Oddziału IPN. Dotyczyła niemieckiego obozu pracy dla polskich dzieci, który funkcjonował w Łodzi w latach 1942-45. Wykład pana dyrektora był o tyle cenny, że po zakończeniu II wojny światowej pamięć o tym obozie zaczęła słabnąć, a niemal wszystkie materialne pozostałości po nim uległy zniszczeniu. Tymczasem więzionych w nim było od 2 do 3 tysięcy dzieci, odebranych polskim rodzicom. Były bite, głodzone, zaszczuwane psami, zmuszane do ciężkiej pracy. Wiele z nich warunków obozowych nie przetrwało. Nie zachowały się wszystkie  dokumenty tej straszliwej zbrodni, więc wieść o wielu małych, bezbronnych więźniach zaginęła bezpowrotnie. IPN wydobywa z zapomnienia te tragiczne karty naszej historii, edukuje i uświadamia.

W konferencji uczestniczyła młodzież z ZSP nr 1 oraz goście z II LO. Po niezwykle interesującym wykładzie dra D. Roguta oraz obejrzeniu wstrząsającego filmu dokumentalnego o tej nieludzkiej zbrodni uczniowie mogli zadawać pytania oraz pobrać materiały wydawnicze IPN, dotyczące obozu dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Nigdy więcej!

Agnieszka Bogdańska

001  002

003

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl